Οι ασθενείς με σοβαρή ενδομητρίωση και χρόνιο πυελικό πόνο έχουν τη μεγαλύτερη βελτίωση στην καθημερινότητά τους τον πρώτο χρόνο μετά το χειρουργείο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Minimally Invasive Gynecology.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη θεραπεία για τις περιπτώσεις σοβαρής ενδομητρίωσης. Μια μικρή τομή γίνεται ώστε να εισέλθει στην κοιλιά το λαπαροσκόπιο με μία μικρή κάμερα που καθοδηγεί τον χειρουργό στην αφαίρεση των εστιών της ενδομητρίωσης.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον πόνο και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι ερευνητές ήθελαν να καταγράψουν κατά πόσο η επέμβαση επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία των ασθενών, καθώς και τη δυνατότητά τους να έχουν μία φυσιολογική κοινωνική ζωή.

Η ενδομητρίωση προκαλεί συχνά χρόνιο πυελικό άλγος, έντονο πόνο κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως (δυσμηνόρροια) και πόνο κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης(δυσπαρεύνια). Άλλα, μη γυναικολογικά συμπτώματα, περιλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα, τηδιάρροια και την αιμορραγία από το ορθό. Όλα αυτά τα συμπτώματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Για να διαπιστώσουν οι ερευνητές ποιοι παράγοντες βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, ανέλυσαν 981 ασθενείς από πέντε περιοχές στην περιφέρεια Auvergne της Γαλλίας, οι οποίες αντιμετώπισαν με λαπαροσκοπική επέμβαση την ενδομητρίωση μεταξύ 2004 και 2012.

Στην έρευνα συμμετείχαν γυναίκες ηλικίας 15-50 ετών με ιστολογικά επιβεβαιωμένηενδομητρίωση.

Οι ερευνητές συνέκριναν την ποιότητα ζωής των ασθενών πριν από τη χειρουργική επέμβαση και ένα χρόνο μετά τη χειρουργική επέμβαση, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία διάφορα ερωτηματολόγια.

Συνολικά, το 44% των ασθενών με ενδομητρίωση που έπασχαν από χρόνιο πυελικό πόνο παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους.

Επιπλέον, το 47% των ασθενών με σοβαρή ενδομητρίωση σταδίου 4 είχε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι ασθενείς με χρόνιο πυελικό άλγος είχαν μεγαλύτερα ποσοστά βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους μετά από τη χειρουργική επέμβαση σε σύγκριση με τις ασθενείς που δεν υπέφεραν από χρόνιο πόνο.

Οι γόνιμες ασθενείς ήταν επίσης πιο πιθανό να έχουν βελτίωση της ποιότητας ζωής σε σύγκριση με τις υπογόνιμες.

Η ψυχική υγεία των ασθενών με χρόνιο πυελικό άλγος βελτιώθηκε μετά από τη χειρουργική επέμβαση σε σύγκριση με τις ασθενείς που δεν πονούσαν.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο χρόνιος πυελικός πόνος ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας στην πρόβλεψη για βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μετά από τη χειρουργική επέμβαση.

“Οι ασθενείς που εμφανίζουν σοβαρή ενδομητρίωση και παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα πόνου, είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν βελτίωση στην ποιότητα της ζωής τους μετά από χειρουργική επέμβαση”, ανέφεραν οι ερευνητές.

Μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1553465019302274?via%3Dihub