Εικόνα Ενδομητριώματος  Διακολπικό υπερηχογράφημα

Εικόνα Ενδομητριώματος
Διακολπικό υπερηχογράφημα

Άρθρο του Ι.Σούση

Ο Αριθμός των Μικρών Ωοθηλακίων ( Antral follicle count AFC) έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί έναν από τους πιό αξιόπιστους προγνωστικούς παράγοντες της απάντησης των ωοθηκών στην φαρμακευτική διέγερση κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Σχετίζεται επίσης και με τα ποσοστά κυήσεων.

Ο Βenaglia και οι συνεργάτες του (2015) μελέτησαν κατά πόσον ο παράγοντας αυτός διατηρεί την προγνωστική του αξία σε 83 γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση λόγω ενδομητρίωσης. Οι γυναίκες αυτές, είτε είχαν χειρουργηθεί στο παρελθόν για ενδομητρίωμα (σοκολατοειδή κύστη) ή έφεραν την κύστη κατά τη διάρκεια της προσπάθειας.

Οι ωοθήκες διαιρέθηκαν σε τέσσερις ομάδες:

  1. ωοθήκες χωρίς προηγούμενο χειρουργείο και χωρίς ενδομητρίωμα (42)
  2. ωοθήκες χωρίς προηγούμενο χειρουργείο με ενδομητρίωμα (46)
  3. ωοθήκες χειρουργημένες χωρίς ενδομητρίωμα (55)
  4. ωοθήκες χειρουργημένες με ενδομητρίωμα (23)

Στην συνέχεια αναλύθηκαν στατιστικά όλες οι χειρουργημένες ωοθήκες (78) και οι ωοθήκες με ενδομητρίωμα (69). Επίσης εξετάστηκε κατά πόσον ο αριθμός των μικρών ωοθηλακίων ( Antral follicle count AFC), μπορούσε να προβλέψει την φτωχή απάντηση των ωοθηκών (2 ή λιγότερα ωάρια στη διέγερση) και την υπεραπάντηση των ωοθηκών (7 ή περισσότερα ωάρια στη διέγερση).

Βρέθηκε ότι ο δείκτης αυτός εξακολουθεί να είναι το ίδιο χρήσιμος προγνωστικά, σε ωοθήκες χωρίς ενδομητρίωμα, σε ωοθήκες με ενδομητρίωμα και σε χειρουργημένες ωοθήκες για ενδομητρίωμα.

Fertil Steril. 2015 Apr 29. pii: S0015-0282(15)00218-6. doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.03.013. [Epub ahead of print]

Antral follicle count as a predictor of ovarian responsiveness in women with endometriomas or with a history of surgery for endometriomas.