Όταν μία γυναίκα κάνει λαπαροσκόπηση για τη θεραπεία της ενδομητρίωσης, ο γιατρός της μπορεί να υπολογίσει τον λεγόμενο “δείκτη γονιμότητας ενδομητρίωσης”.

Πρόκειται για μία βαθμολόγηση που δείχνει κατά πόσο είναι πιθανό μία γυναίκα με ενδομητρίωση να συλλάβει φυσιολογικά ή εάν χρειάζεται να στραφεί στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Μετα-ανάλυση 17 μελετών, με τη συμμετοχή 4.598 γυναικών έδειξε ότι ο δείκτης γονιμότητας ενδομητρίωσης μπορεί να προβλέψει εάν μία γυναίκα θα μείνει έγκυος φυσιολογικά ή εάν χρειάζεται κάποια μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Εάν μετά τη λαπαροσκόπηση έχει χαμηλό δείκτη γονιμότητας ενδομητρίωσης, δεν έχει πολλές πιθανότητες φυσικής σύλληψης. Στις έρευνες που αναλύθηκαν υπήρχαν πάντως σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα.

Η ανάλυση του συνόλου των στοιχείων έδειξε ότι για τις γυναίκες που είχαν δείκτη γονιμότητας ενδομητρίωσης 0-2, οι πιθανότητες να μείνουν φυσιολογικά έγκυοι τους επόμενους 36 μήνες ήταν μόλις 10%. Οι γυναίκες που είχαν 3-4 είχαν πιθανότητες 44% και οι γυναίκες που είχαν δείκτη 7-8, είχαν πιθανότητες 55% να μείνουν έγκυοι χωρίς κάποια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Μέχρι να εισαχθεί στην καθημερινή κλινική πράξη ο δείκτης γονιμότητας της ενδομητρίωσης (EFI), παγκοσμίως χρησιμοποιείτο η αναθεωρημένη βαθμολογία της Αμερικανικής Εταιρείας Γονιμότητας (rAFS) για τη σταδιοποίηση της ενδομητρίωσης, η οποία έχει σημαντικούς περιορισμούς.

Ο δείκτης γονιμότητας ενδομητρίωσης είναι πιο αξιόπιστος για να μάθει μία γυναίκα εάν χρειάζεται εξωσωματική γονιμοποίηση ή έχει μεγάλες πιθανότητες να μείνει φυσιολογικά έγκυος.

Κατά τη λαπαροσκόπηση εντοπίζονται οι εστίες της ενδομητρίωσης και προσδιορίζεται η έκταση και το στάδιο της νόσου.

Ανάλογα με τη βαθμολογία, τα στάδια της ενδομητρίωσης είναι τέσσερα.

Στάδιο Ι – ελάχιστη

Στάδιο ΙΙ – ελαφρά

Στάδιο ΙΙΙ – μέτρια

Στάδιο IV– σοβαρή

Η παλιά μέθοδος εκτίμησης της ενδομητρίωσης και σταδιοποίησής της, είχε περιορισμένη συσχέτιση με τον πυελικό πόνο, αλλά και δεν μπορούσε να προβλέψει την υπογονιμότητα.

Δηλαδή, κάποιες γυναίκες με σοβαρή ενδομητρίωση δεν έχουν καθόλου πόνο, ενώ γυναίκες με ελάχιστη ενδομητρίωση υποφέρουν από σοβαρή δυσμηνόρροια.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, για τις ασθενείς με ενδομητρίωση, ο δείκτης γονιμότητας ενδομητρίωσης είναι καλύτερος προγνωστικός παράγοντας επιτυχημένης εγκυμοσύνης είτε κάνει η ασθενής τεχνητή γονιμοποίηση είτε όχι, γιατί για να υπολογίσουμε τον δείκτη γονιμότητας της ενδομητρίωσης, λαμβάνουμε υπόψιν την ηλικία της γυναίκας, τη βατότητα των σαλπίγγων και αν έχει μείνει στο παρελθόν έγκυος.

Οι ασθενείς με βαριά ενδομητρίωση (EFI 0-3) πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τη χαμηλή πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης χωρίς εξωσωματική γονιμοποίηση για να μην χάνουν πολύτιμο χρόνο, είπαν οι ερευνητές.

Μπορείτε να διαβάστε περισσότερα: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31967727/