Η συνδυαστική θεραπεία με Relugolix CT,  έναν μη πεπτιδικό ανταγωνιστή των υποδοχέων GnRH για 2 χρόνια είναι ασφαλής και αποτελεσματική σε ασθενείς με σοβαρή ενδομητρίωση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Human Reproduction.

 

Από ενδομητρίωση πάσχει η 1 στις 10 γυναίκες και συνήθως τα συμπτώματα είναι πόνος στην περίοδο και κατά την ερωτική πράξη, αλλά και υπογονιμότητα.

 

Οι υπάρχουσες μέθοδοι θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής επέμβασης και της φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να μην εξαλείψουν τα συμπτώματα ή να υπάρξει υποτροπή.

 

Οι ερευνητές τονίζουν ότι είναι αναγκαία η από του στόματος θεραπεία, που μειώνει τον πόνο και είναι ασφαλής για μακροχρόνια χρήση, καθώς οι υπάρχουσες επιλογές, όπως οι αγωνιστές και οι ανταγωνιστές GnRH, έχουν συσχετιστεί με μειωμένη οστική πυκνότητα.

 

Το Relugolix CT αποτελείται από 40 mg relugolix, 1 mg οιστραδιόλης και 0,5 mg οξικής νορεθιστερόνης που λαμβάνονται από το στόμα μία φορά την ημέρα. Τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό στη διαχείριση της σοβαρής ενδομητρίωσης.

 

Στη μελέτη, διάρκειας 104 εβδομάδων, στην οποία συμμετείχαν 681 ασθενείς φάνηκε ότι τα ποσοστά ανταπόκρισης για δυσμηνόρροια και μη εμμηνορροϊκό πυελικό πόνο ήταν σταθερά καλύτερα την 52η και 104η εβδομάδα. Τα μακροπρόθεσμα δεδομένα για την ασφάλεια του φαρμάκου δεν έδειξαν νέες επιπλοκές, υπήρχαν λίγες σοβαρές παρενέργειες και υπήρξε σταθερή οστική πυκνότητα κατά την περίοδο της μελέτης.

 

Ο πόνος της ενδομητρίωσης συχνά αντιμετωπίζεται με αντισυλληπτικά χάπια, προγεστίνες και μερικές φορές ανδρογόνα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αγωνιστές και ανταγωνιστές GnRH, αλλά αυτές οι θεραπείες έχουν συσχετιστεί με απώλεια οστικής μάζας και κατά συνέπεια μειωμένη οστική πυκνότητα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για από του στόματος θεραπεία για τη μείωση του πόνου, η οποία να είναι ασφαλής για μακροχρόνια χρήση.

 

Το Relugolix είναι ένας μη πεπτιδικός ανταγωνιστής των υποδοχέων GnRH που εμποδίζει τη δέσμευση της ενδογενούς GnRH μέσω της παραγωγής βαρανοοιστραδιόλης και προγεστερόνης. Το Relugolix CT περιλαμβάνει 40 mg relugolix, 1 mg οιστραδιόλης και 0,5 mg οξικής νορεθιστερόνης και λαμβάνεται από στόματος μία φορά την ημέρα. Τα δεδομένα έχουν δείξει βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για τη διαχείριση της σοβαρής ενδομητρίωσης.

 

Στη νέα μελέτη που στόχο είχε να προσδιορίσουν οι ερευνητές την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του relugolix για έως και 2 χρόνια, έλαβαν μέρος γυναίκες ηλικίας 18-50 ετών με μέτρια έως σοβαρή δυσμηνόρροια και μη εμμηνορροϊκό πυελικό πόνο (στη λεκάνη).

 

Οι συμμετέχουσες έλαβαν το φάρμακο από την 1η έως και τη 14η ημέρα του εμμηνορροϊκού κύκλου, νηστικές το πρωί. Προαπαιτούμενο ήταν η χρήση μη ορμονικής αντισύλληψης πριν την έναρξη της μελέτης.

 

Το Relugolix CT χορηγήθηκε από του στόματος για έως και 80 εβδομάδες. Η αποτελεσματικότητά του σε σχέση με τη δυσμηνόρροια και τον μη εμμηνορροϊκό πυελικό πόνο κατεγράφη την 52η και την 105η εβδομάδα ή στο τέλος της θεραπείας (EOT).

 

Κατεγράφησαν οι παρενέργειες και έγιναν βιοψίες ενδομητρίου, καθώς και οι μαστογραφίες σε ασθενείς ηλικίας άνω των 40 ετών.

 

Αναλύθηκαν 681 ασθενείς με 52 εβδομάδες θεραπείας και 501 με 104 εβδομάδες θεραπείας. Από τις συμμετέχουσες, το 8,2% ανέφερε παρενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας και το 2% διέκοψε επειδή δεν ήταν αποτελεσματική.

 

Οι ασθενείς ήταν κατά μέσο όρο ηλικίας 34 ετών, η 1 στις 3 είχαν διάγνωση ενδομητρίωσης 5 ή περισσότερα χρόνια πριν από τη μελέτη και το 84% είχε κάνει στο παρελθόν χειρουργικές επεμβάσεις για την ενδομητρίωση.

 

Αποτελεσματικότητα κατά της δυσμηνόρροιας (του πόνου στην περίοδο) ανέφερε το 83,8% της ομάδας που πήρε relugolix CT την 52η εβδομάδα της μελέτης και κατά του μη εμμηνοροϊκού πυελικού πόνου το 73,6%. Την 104η εβδομάδα (ή στο τέλος της θεραπείας που ελήφθη), τα ποσοστά αυτά ήταν 84,8% και 75,8%, αντίστοιχα.

 

Αντιστοίχως τα ποσοστά της ομάδας που ελάμβανε εικονικό φάρμακο ήταν 80,4% και 73,1%, αντίστοιχα.

 

Η μέση βαθμολογία δυσμηνόρροιας (πόνου στην περίοδο) στην ομάδα που έπαιρνε relugolix CT ήταν 7,4 κατά την έναρξη, μειώθηκε στο 1,2 την 52η εβδομάδα και παρέμεινε σταθερή μέχρι την 104η εβδομάδα, δείχνοντας μείωση 84%.

 

Για τη μέση βαθμολογία για τον μη εμμηνοροϊκό πυελικό πόνο, από 5,9 κατά την έναρξη μειώθηκε σε 2,2 την 52η εβδομάδα και 1,8 την 104η εβδομάδα.

 

Τα μακροπρόθεσμα δεδομένα ασφάλειας δεν αποκάλυψαν νέα θέματα για την ασφάλεια της θεραπείας. Κάποιου είδους παρενέργεια αναφέρθηκε από το 93,1% των γυναικών τις 104 εβδομάδες που διήρκεσε η μελέτη, αλλά μόνο 10,8% των ασθενών αναφέρθηκαν σε επιπέδου 3 ή πιο σοβαρές παρενέργειες και μόνο το 4% ανέφερε σοβαρές παρενέργειες.

 

Τα ποσοστά των παρενεργειών δεν αυξήθηκαν δυσανάλογα μεταξύ της 24ης εβδομάδας και της 104ης. Επιπλέον, η μικρή μέση μείωση της οστικής πυκνότητας που είχε παρατηρηθεί την 24η εβδομάδα, δεν αυξήθηκε μέχρι την 104η εβδομάδα.

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματικό το relugolix CT στην αντιμετώπιση της σοβαρής ενδομητρίωσης. Τόνισαν πάντως ότι χρειάζεται  έρευνα σχετικά με τη μακροχρόνια αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ενδομητρίωσης.

 

 

https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dead263/7577817