ενδομητρίωση και εγκυμοσύνη

Obstetric complications in women with endometriosis

Image courtesy of imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net

Obstetric complications in women with endometriosis

By I.Soussis MD

Women with endometriosis present an increased chance of complications during pregnancy, compared to those without.

A large Swedish study comprised of 8.922 women with endometriosis, who gave birth to 13.090 children (single pregnancies) was compared to 1.4 million births of children obtained from the National Birth Records Office.

When women without endometriosis were compared to women with endometriosis, it was found that the latter were at increased risk regarding:

Premature labour.  The risk is increased 1.24 times in women that got pregnant with IVF and 1.37 times in those with spontaneous conception.

Preeclampsia.  Increased risk by 1.13 times.

Placental abruption- haemorrhage.   Increased risk 1.76 times

Caesarian section.  Increased risk by 1.47 times

This study found no relation between endometriosis and underweight babies or intrauterine death.

Professor P.Barri from the University of Barcelona, presented his results at the 6th National Conference IVI in Alicante 2015.

The complications of pregnancy of 118 women, who had gotten pregnant with IVF due to endometriosis, were compared to 118 women who got pregnant with IVF due to male factors and 10.633 spontaneous pregnancies.

The percentage of gestational diabetes mellitus, fetal macrosomia and Caesarian section rates, showed no significant differences in the three groups.

It remains to be seen, if the increased risks that were mentioned are due to endometriosis itself, infertility or IVF.

Sebutal et al. carried out a systematic retrospective review of  studies, regarding complications of pregnancy in women with deep infiltrating endometriosis. They found 12 articles describing the spread of deep infiltrating endometriosis during pregnancy and one article describing six cases of bowel obstruction during IVF.

Despite the fact that traditionally, pregnancy was regarded as a treatment for endometriosis, this is not the case in some women.

The mentioned complications are severe, but rare. Although the chance of their occurrence can not be ruled out.

Fertil Steril. 2014 Feb;101(2):442-6. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.11.001. Epub 2013 Dec 18. Bowel complications of deep endometriosis during pregnancy or in vitro fertilization. Setúbal A1, Sidiropoulou Z2, Torgal M3, Casal E3, Lourenço C4, Koninckx P5.

Hum Reprod. 2009 Sep;24(9):2341-7. doi: 10.1093/humrep/dep186. Epub 2009 May 12. Endometriosis, assisted reproduction technology, and risk of adverse pregnancy outcome. Stephansson O1, Kieler H, Granath F, Falconer H.

BARRI.P, 6th International Congress IVI Alicante Spain 23-25 April,2015 Reproductive Medicine and beyond

Ενδομητρίωση και Αποβολές Κυήσεως

Image courtesy of imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net

Άρθρο του Ι.Σούση

Το κατά πόσον γυναίκες με ενδομητρίωση αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποβολής κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, λόγω της ενδομητρίωσης, δεν ήταν καλά τεκμηριωμένο μέχρι πρόσφατα.

Μια μελέτη από την Ιαπωνία συνέκρινε 49 έγκυες με ενδομητρίωση, με 59 έγκυες που δεν έπασχαν από τη νόσο. Δεν βρήκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην συχνότητα αποβολών ανάμεσα στις δύο ομάδες (18,4% σε γυναίκες με ενδομητρίωση και 18,6% σε γυναίκες χωρίς). Βέβαια ο αριθμός των γυναικών ήταν μικρός και η στατιστική δύναμη της μελέτης ασθενής.

Ο Aris μελέτησε την επίδραση της ενδομητρίωσης στα ποσοστά αυτόματων αποβολών και τις επιπλοκές της εγκυμοσύνης, για μία περίοδο 12 ετών, στις Ανατολικές περιοχές του Καναδά. Από τις 31068 εγκυμοσύνες, οι 784 ήταν σε γυναίκες με ενδομητρίωση (2,5%). Σε 183/784 κυήσεις παρουσιάστηκαν επιπλοκές (23,3%). Ο κίνδυνος αυτόματης αποβολής σε γυναίκες με ενδομητρίωση ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερος. Οι γυναίκες με ενδομητρίωση είχαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο αυτόματης αποβολής από τον γενικό πληθυσμό (χ1,89).

Η Saraswat και οι συνεργάτες της παρουσίασαν στη Λισαβώνα τον Ιούνιο του 2015 στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (ESHRE 2015), μία μελέτη από τα Εθνικά Αρχεία της Σκωτίας. Πιο συγκεκριμένα μελέτησαν 14655 γυναίκες που παρακολουθήθηκαν για 30 χρόνια (1981-2010) από όλα τα νοσοκομεία της Σκωτίας. Συνέκριναν την κατάληξη της εγκυμοσύνης σε 5375 γυναίκες με χειρουργικά επιβεβαιωμένη ενδομητρίωση και 8280 γυναίκες χωρίς ενδομητρίωση, που κυοφορούσαν κατά την ίδια χρονική περίοδο. Η πιθανότητα επιπλοκών της εγκυμοσύνης κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένη σε γυναίκες με ενδομητρίωση. Η πιθανότητα αυτόματης αποβολής ήταν 1,7 φορές υψηλότερη και εξωμητρίου κύησης 2,7 φορές υψηλότερη σε σχέση με γυναίκες που δεν είχαν ενδομητρίωση. Η στατιστική δύναμη των δύο τελευταίων μελετών είναι εξαιρετικά ισχυρή. Ιδιέταιρα η μελέτη της Saraswat αφορά τον συνολικό πληθυσμό της Σκωτίας για μία μακρά χρονική περίοδο.

Συμπέρασμα: Η παρουσία της ενδομητρίωσης αυξάνει την πιθανότητα αυτόματης αποβολής και εξωμητρίου κυήσεως. Γυναίκες με ενδομητρίωση πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά το πρώτο τρίμηνο της κυήσης και να είναι ενήμερες για την αυξημένη πιθανότητα αυτόματης αποβολής και εξωμητρίου κύησης.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Jan;172:36-9. doi: 10.1016/j.ejogrb.2013.10.024. Epub 2013 Oct 31. Endometriosis and pregnancy outcome: are pregnancies complicated by endometriosis a high-risk group? Mekaru K1, Masamoto H2, Sugiyama H2, Asato K2, Heshiki C2, Kinjyo T2, Aoki Y2.

Gynecol Endocrinol. 2014 Jan;30(1):34-7. Doi:10.3109/09513590.2013.848425. Epub 2013 Oct 17.  A 12 year cohort study of adverse pregnancy outcome in Eastern Townships of Canada: impact of endometriosis. Aris A.

ESHRE 2015, O-122. Reproductive and pregnancy outcomes in women with endometriosis: a Scottish national record linkage study L.Saraswat, D.Ayansina, S.Bhattacharya, D.Miligkos, A.Horne, K. Cooper, S. Bhattacharya.

Μαιευτικές Επιπλοκές σε Γυναίκες με Ενδομητρίωση

Άρθρο του Ι.Σούση

Οι γυναίκες με ενδομητρίωση παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά επιπλοκών στην εγκυμοσύνη σε σχέση με γυναίκες που δεν πάσχουν.

Μια μεγάλη Σουηδική μελέτη συνέκρινε 8,922 γυναίκες με ενδομητρίωση που γέννησαν 13090 παιδιά (μονήρεις κυήσεις) και 1,4 εκατομύρρια παιδιά από τα Εθνικά Αρχεία γεννήσεων.

Σε σύγκριση με γυναίκες χωρίς ενδομητρίωση οι γυναίκες με ενδομητρίωση παρουσίασαν αυξημένους κινδύνους για τα εξής:

Πρόωρος τοκετός. Κίνδυνος αυξημένος κατά 1,24 φορές σε γυναίκες που έμειναν έγκυες με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Κίνδυνος αυξημένος κατά 1,37 φορές σε αυτόματη σύλληψη.

Προεκλαμψία. Αυξημένος κίνδυνος 1,13 φορές

Αποκόλληση πλακούντα- Αιμορραγία. Αυξημένος κίνδυνος 1,76 φορές

Καισαρική τομή. Αυξημένος κίνδυνος 1,47 φορές

Στη μελέτη αυτή δεν βρέθηκε σχέση ανάμεσα στην ενδομητρίωση και τα ελλιποβαρή βρέφη ή τον ενδομήτριο θάνατο του εμβρύου.

Ο καθηγητής P. Barri από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης παρουσίασε στο 6ο διθνές συνέδριο IVI Alicante 2015, τα δικά τους αποτελέσματα. Συνέκκριναν τις επιπλοκές της κύησης σε 118 γυναίκες που έμειναν έγκυος με εξωσωματική γονιμοποίηση λόγω ενδομητρίωσης, με 118 γυναίκες που έμειναν έγκυος με εξωσωματική γονιμοποίηση λόγω ανδρικού παράγονται και 10,633 αυτόματες εγκυμοσύνες.

Τα ποσοστά διαβήτη της κύησης, εμβρυικής μακροσωμίας και Καισαρικής τομής δεν διέφεραν σημαντικά στις τρείς ομάδες.

Υπό συζήτηση παραμένει αν ο αυξημένος κίνδυνος των επιπλοκών που αναφέραμε, οφείλεται στην ενδομητρίωση αυτή καθεαυτή, την υπογονιμότητα ή την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Ο Setubαl και οι συνεγάτες του έκανα μία συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις επιπλοκές της εγκυμοσύνης σε γυναίκες με εν τω βάθει ενδομητρίωση. Βρέθηκαν 12 άρθρα που περιγράφουν επέκταση της εν τω βάθει ενδομητρίωσης κατά την εγκυμοσύνη και ένα άρθρο που περιγράφει 6 περιπτώσεις απόφραξης του εντέρου κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Παρόλο ότι η εγκυμοσύνη παραδοσιακά θεωρείται θεραπεία της ενδομητρίωσης, αυτό δεν συμβαίνει, τουλάχιστον σε μερικές γυναίκες.

Οι επιπλοκές αυτές είναι πολύ σοβαρές, αλλά σπάνιες. Αν και δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα να μην ανακοινώνονται.

Fertil Steril. 2014 Feb;101(2):442-6. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.11.001. Epub 2013 Dec 18. Bowel complications of deep endometriosis during pregnancy or in vitro fertilization. Setúbal A1, Sidiropoulou Z2, Torgal M3, Casal E3, Lourenço C4, Koninckx P5.

Hum Reprod. 2009 Sep;24(9):2341-7. doi: 10.1093/humrep/dep186. Epub 2009 May 12. Endometriosis, assisted reproduction technology, and risk of adverse pregnancy outcome. Stephansson O1, Kieler H, Granath F, Falconer H.

BARRI.P, 6th International Congress IVI Alicante Spain 23-25 April,2015 Reproductive Medicine and beyond

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin