Ο κίνδυνος να εμφανίσει μία γυναίκα υπερπλασία του ενδομητρίου και καρκίνο του ενδομητρίου φάνηκε πως είναι σημαντικά υψηλότερος στις γυναίκες που πάσχουν από ενδομητρίωση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας μελέτης.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 45 ετών και σε εκείνες με δείκτη μάζας σώματος κάτω του 23 kg/m2.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι απαιτείται περιοδική παρακολούθηση του ενδομητρίου σε γυναίκες με ενδομητρίωση, ώστε να υπάρξει έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της υπερπλασίας του ενδομητρίου και του καρκίνου του ενδομητρίου.

Στη νέα πληθυσμιακή μελέτη παρατήρησης αναλύθηκαν στοιχεία για 147.869 γυναίκες που είχαν διαγνωστεί με ενδομητρίωση από το 2002 έως το 2017 και για 2.957.380 γυναίκες χωρίς ενδομητρίωση.

Συνολικά 16.377 γυναίκες διαγνώστηκαν με υπερπλασία του ενδομητρίου και 1.795 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του ενδομητρίου.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι οι γυναίκες με ενδομητρίωση διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο (σε σχέση με γυναίκες που δεν πάσχουν από τη νόσο) για:

  • Υπερπλασία ενδομητρίου (1,85 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο)
  • Καρκίνο του ενδομητρίου (1,35 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο)

Ο κίνδυνος υπερπλασίας του ενδομητρίου και καρκίνου του ενδομητρίου ήταν μεγαλύτερος σε γυναίκες:

  • που διαγνώστηκαν με ενδομητρίωση πριν από την ηλικία των 45 ετών (2,16 φορές μεγαλύτερο κίνδυνος)
  • με δείκτη μάζας σώματος κάτω του 23kg/m2 (2,14 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο)
  • που είχαν εμφανίσει εμμηναρχή (πρώτη περίοδο) σε ηλικία κάτω των 15 ετών (1,99 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο)

Η ύπαρξη διάγνωσης ενδομητρίωσης δεν επηρέασε τη συνολική επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36357191/