Άρθρο του Ι. Σούση, Ιατρού Αναπαραγωγής

Τα αντισυλληπτικά εμφυτεύματα Implanon NXT της Merck και το Mirena της Bayer περιορίζουν σημαντικά τον πυελικό πόνο και τις εμμηνορροϊκές κράμπες σε γυναίκες που πάσχουν από ενδομητρίωση, βελτιώνοντας την ποιότητα  της ζωής τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Fertility and Sterility.

Ο πυελικός πόνος και οι κράμπες της περιόδου (δυσμηνόρροια) είναι συνήθη συμπτώματα της ενδομητρίωσης. 

Ένας από τους κύριους στόχους στην αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης είναι η μείωση του πόνου. Μελέτες έχουν δείξει ότι το Mirena είναι αποτελεσματικό στον έλεγχο του πόνου που σχετίζεται με την ενδομητρίωση. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν επικεντρωθεί σε εμφυτεύματα ετονογεστρέλης και στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας αυτών των ορμονικών θεραπειών.

Σε αυτήν την κλινική δοκιμή φάσης 4, οι ερευνητές συνέκριναν την αποτελεσματικότητα δύο αντισυλληπτικών εμφυτευμάτων (Implanon NXT και Mirena) στο κατά πόσον μειώνουν τον πυελικό πόνο και τις κράμπες της εμμηνόρροιας σε γυναίκες με ενδομητρίωση.

Το Implanon NXT είναι ένα αντισυλληπτικό εμφύτευμα  που απελευθερώνει ετονογεστρέλη και εισάγεται κάτω από το δέρμα στον άνω βραχίονα. Το Mirena είναι ένα ενδομήτριο σπιράλ που απελευθερώνει λεβονοργεστρέλη των 52 mg.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 103 γυναίκες με ενδομητρίωση που έπασχαν από  χρόνιο πυελικό πόνο, κράμπες στην περίοδο ή και τα δύο για περισσότερους από έξι μήνες. 

Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν και έλαβαν είτε Implanon NXT είτε Mirena. Η αρχική περίοδος παρακολούθησης της μελέτης ήταν έξι μήνες, με έλεγχο κάθε μήνα μετά την εμφύτευση. Οι ασθενείς είχαν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη συσκευή  και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Η μελέτη έγινε σε ασθενείς του Τμήματος Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Campinas, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Όλες είχαν υποβληθεί στο παρελθόν σε θεραπεία για ενδομητρίωση σταδίου Ι-IV ή για εν των βάθει ενδομητρίωση.

Από τις ασθενείς, 52 (με μέση ηλικία 33,4 ετών) έλαβαν Implanon NXT και 51 ασθενείς (με νέση ηλικία 34,7 ετών) έλαβαν Mirena.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη μέθοδο καταγραφής πόνου VAS (Visual Analogue Scale 0-10) πριν ξεκινήσουν τις θεραπείες, αλλά και την περίοδο που οι ασθενείς είχαν τα εμφυτεύματα.

Ο πυελικός πόνος μειώθηκε σημαντικά και από τις δύο θεραπείες, χωρίς στατιστική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Η μέση βαθμολογία VAS για πυελικό πόνο στην ομάδα του Implanon NXT μειώθηκε από 7,6 που ήταν στην αρχή σε 2 στην εξάμηνη αξιολόγηση. Παρομοίως, στις γυναίκες που είχαν το Minera, η μέση βαθμολογία VAS μειώθηκε από 7,4 που είχαν στην αρχή σε 1,9 κατά την περίοδο της μελέτης.

Και οι δύο θεραπείες μειώνουν επίσης σημαντικά τις κράμπες της περιόδου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Ο δείκτης VAS μειώθηκε στις ασθενείς με Implanon NXT από 7,5 σε 2,2 και στις ασθενείς με Minera από 7,3 σε 1,9.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν  στην αρχή και κατά τη διάρκεια της μελέτης το ερωτηματολόγιο Endometriosis Health-30 (EHP-30) για να αξιολογήσουν τη δράση των θεραπειών στην ποιότητα ζωής των ασθενών (HRQoL). 

Το βασικό τμήμα EHP-30 αξιολογεί τον πόνο, τον έλεγχό του, την ευεξία, την κοινωνική στήριξη και την αυτοεκτίμηση. Υπάρχουν ερωτήσεις επίσης για άλλους τομείς της υγείας και της συναισθηματικής κατάστασης των ασθενών. Και στις δύο ομάδες αναφέρθηκε σημαντική μείωση του EHP-30 και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Διαταραχές στην αναμενόμενη εμφάνιση της περιόδου αναφέρθηκαν σε ασθενείς και των δύο ομάδων. Στην ομάδα Mirena, οι γυναίκες ανέφεραν ότι δεν είχαν συχνά περίοδο (30%) και είχαν συχνά κηλίδες αίματος (22,1%), την περίοδο των έξι μηνών. Στην ομάδα του Implanon NXT, 28,8% ανέφεραν πλήρη απουσία περιόδου (αμηνόρροια) και 24,4% σπάνια εμμηνόρροια. 

Παρόλο που απαιτούνται περαιτέρω μελέτες με περισσότερες συμμετέχουσες για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των θεραπειών, “και οι δύο θεραπείες είναι επιλογές για μακροχρόνια χρήση σε γυναίκες με πυελικό πόνο που σχετίζεται με την ενδομητρίωση κι έχουν λίγες παρενέργειες”, συμπέραναν οι ερευνητές.

Μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ: