Άρθρο του Ι.Σούση

Στο πρόσφατο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE 2015) που μόλις ολοκληρώθηκε στην Λισσαβώνα της Πορτογαλίας, ο Hudson και οι συνεργάτες του από την Μεγάλη Βρετανία παρουσίασαν μία ενδιαφέρουσα μελέτη.

Το κύριο ερώτημα ήταν: πως οι άνδρες σύντροφοι γυναικών με ενδομητρίωση αντιλαμβάνονται την πάθηση και πως βοηθούν τις γυναίκες τους, να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα και να ζητήσουν ιατρική βοήθεια;

Η ενδομητρίωση αποτελεί μία χρόνια  γυναικολογική πάθηση. Το 5-15% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας πάσχουν από ενδομητρίωση. Στα συμπτώματα της περιλαμβάνεται η δυσμηνόρροια, η δυσπαρεύνεια, η κόπωση, το χρόνιο πυελικό άλγος και οι βαρειές περίοδοι. Επιπλέον η ενδομητρίωση ευθύνεται για το 40% των επισκέψεων στίς κλινικές γονιμότητας.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει την αρνητική επίδραση που ασκεί η ενδομητρίωση στις κοινωνικές και τις συζυγικές σχέσεις, αλλά και τη βοήθεια που προσφέρουν οι σύντροφοι. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες όμως εστίασαν στις εμπειρίες των γυναικών.

Στη μελέτη που αποτελεί τμήμα της μελέτης ‘endopart-UK’, 22 ετερόφυλλα ζευγάρια έδωσαν συνέντευξη. Απαραίτητες προϋποθέσεις ήταν  η λαπαροσκοπική διάγνωση της ενδομητρίωσης και η συμβίωση του ζευγαριού. Η συνέντευξη δόθηκε χωριστά από τούς άνδρες και τις γυναίκες.

Βρέθηκε ότι η επίδραση της ενδομητρίωσης στην καθημερινότητα των ανδρών αλλά και στα συναισθήματα τους ήταν σημαντικότατη. Κάθε χρόνια πάθηση επηρεάζει τον υγιή σύντροφο, αλλά στην ενδομητρίωση αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω της επίδρασης της στη γονιμότητα και τη σεξουαλική ζωή του ζευγαριού.

Οι σύζυγοι συμμετείχαν ενεργά στα ιατρικά ραντεβού και βοηθούσαν τις γυναίκες τους να αποφασίσουν για την κατάλληλη θεραπεία και στη συνέχεια τις υποστήριζαν κατά την εφαρμογή της θεραπείας.

Στο μέλλον οι προτεινόμενες θεραπείες δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνον στη γυναίκα, αλλά να λαμβάνουν υπ’όψιν τους και την επίδραση της νόσου και της θεραπείας στη ποιότητα ζωής του ζευγαριού και του συζύγου.

Ο-080. Men living with endometriosis: perceptions and experiences of male partners of women with the condition. N.Hudson et.al. ESHRE 2015