Άρθρο του Ι Σούση

Η δωρεά ωαρίων αποτελεί ένα φανταστικό εργαλείο στα χέρια μας, για να διερευνήσουμε πως η ενδομητρίωση επηρεάζει τα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η δράση της είναι μέσω του ενδομητρίου ή μέσω της ποιότητας του ωαρίου και κατά συνέπεια και του εμβρύου;

Χρησιμοποιώντας αυτή τη θεραπευτική στρατηγική δύο διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν ακολουθηθεί:

1. Τα ωάρια της ίδιας δότριας μοιράζονται σε δύο λήπτριες. Η μία είναι υγιής και η άλλη πάσχει από ενδομητρίωση. Προοπτικά συλλέγουμε τα δεδομένα και συγκρίνουμε τα ποσοστά κυήσεων των δύο ομάδων.

2. Αναδρομικές μελέτες κύκλων με δωρεά ωαρίων κατά τους οποίους μία λήπτρια έμεινε έγκυος και η άλλη όχι. Ανάλυση των δεδομένων με βάση το αίτιο της υπογονιμότητας. Επίσης εξετάστηκε η προέλευση των ωαρίων και συγκρίθηκαν τα ποσοστά κυήσεων ανάμεσα σε λήπτριες που έλαβαν ωάρια από δότριες  με ενδομητρίωση ή χωρίς ενδομητρίωση.

Ο Diaz et al  2000 από το Ινστιτούτο Υπογονιμότητας της Βαλένθια I.V.I IVF μελέτησε 58 λήπτριες. Από αυτές 25 έπασχαν από σοβαρή ενδομητρίωση ΙΙΙ και IV σταδίου. Οι υπόλοιπες 33 λήπτριες δεν έπασχαν από ενδομητρίωση. Και οι δύο ομάδες γυναικών ακολούθησαν την ίδια προετοιμασία του ενδομητρίου. Ο αριθμός των γονιμοποιημένων ωαρίων, των μεταφερομένων εμβρύων, των ποσοστών κύησης και το ποσοστό αποβολών ήταν ίδια και στις δύο ομάδες. Άρα η σοβαρή ενδομητρίωση δεν επηρεάζει τα ποσοστά κυήσεων, όταν τα ωάρια προέρχονται από υγιείς δότριες.

Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα 444 κύκλων δωρεάς ωαρίων σε 222 ζευγάρια ληπτριών από τον Bodri et al 2007.

O Simon et al. 1994 πάλι από το I.V.I IVF εξέτασε αναδρομικά 178 εμβρυομεταφορές σε 141 λήπτριες. Σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά κυήσεων βρέθηκαν σε γυναίκες που έλαβαν ωάρια από δότριες με ενδομητρίωση. Για να ερευνήσουν περαιτέρω τη δράση της ενδομητρίωσης στο ενδομήτριο ή το ωάριο, το ίδιο γκρουπ επιστημόνων στην Ισπανία οργάνωσε μία προοπτική μελέτη Pelicer et al 1994. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Α: 44 δότριες χωρίς  ενδομητρίωση που έδωσαν ωάρια σε υγιείς λήπτριες, Β: 14 δότριες με ενδομητρίωση που έδωσαν ωάρια σε υγιείς λήπτριες, και Γ: 16 δότριες χωρίς ενδομητρίωση που δώρισαν σε λήπτριες με ενδομητρίωση.

Σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά εμφύτευσης παρατηρήθηκαν στην ομάδα Β 6,8% έναντι 20,1% Α και 20,8% Γ.

Σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά κυήσεων παρατηρήθηκαν στην ομάδα Β 28,6% έναντι 61,4% Α και 60% Γ.

Ο Budak et al 2007 μελέτησαν αναδρομικά >10.000 κύκλους δωρεάς ωαρίων σε μία περίοδο 10 ετών. Επιβεβαίωσαν ότι τα ποσοστά κυήσεων σε λήπτριες με ενδομητρίωση ήταν ίδια με αυτά γυναικών χωρίς ενδομητρίωση.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της δωρεάς ωαρίων των τελευταίων ετών στη Μονάδα μας IVF&Genetics, έδειξε ότι οι λήπτριες με ενδομητρίωση έχουν εξαιρετικά ποσοστά κυήσεων της τάξης του 60%.

 Συμπεράσματα:

1. Τα ποσοστά κυήσεων μετά από δωρεά ωαρίων σε λήπτριες με ενδομητρίωση είνα άριστα, όταν τα ωάρια προέρχονται από δότριες χωρίς ενδομητρίωση φθάνουν το 61,4%.

2. Τα ποσοστά κυήσεων μετά από δωρεά ωαρίων είναι χαμηλότερα του αναμενομένου, ακόμα και σε υγιείς λήπτριες, όταν τα ωάρια προέρχονται από δότριες με ενδομητρίωση.

3. Η δράση της ενδομητρίωσης ασκείται μέσω της ποιότητας των ωαρίων.